Filozofia

Więcej niż gramatyka

Gramatyka jedynie wtedy, gdy jest to istotne. Zamiast tego kursy w firmach i szkolenia nastawione na komunikację, w oparciu o typowy dzień w pracy. Z dużym urozmaiceniem zadań i umiejętności takich jak mówienie, pisanie, czytanie i słuchanie. Z filmami dydaktycznymi, internetem oraz wieloma świeżymi pomysłami w rolach głównych.

Wyrazić wiele niewielką ilością słów, potrafić wszechstronnie zastosować konstrukcje gramatyczne: Na to kładę nacisk podczas szkoleń oraz kursów w firmach. Także podczas nauczania języka jakość stoi zawsze na pierwszym miejscu. Zamiast kolejnego monotonnego ćwiczenia wprowadzam przykłady, które łatwo zapamiętać i wykorzystać.

Jakość zamiast ilości

Jakość zamiast ilości

Wyrazić wiele niewielką ilością słów, potrafić wszechstronnie zastosować konstrukcje gramatyczne: Na to kładę nacisk podczas szkoleń oraz kursów w firmach. Także podczas nauczania języka jakość stoi zawsze na pierwszym miejscu. Zamiast kolejnego monotonnego ćwiczenia wprowadzam przykłady, które łatwo zapamiętać i wykorzystać.

Tak prosto jak tylko to możliwe

Mniej znaczy czasem lepiej: Także podczas nauki języka niemieckiego należy postawić na minimalizm, jasność przekazu, oraz prostotę. U mnie można nauczyć się jak myśleć od razu po niemiecku, zamiast tłumaczyć. Pomagają w tym krótkie zdania oraz jasna struktura. Dodatkową satysfakcję można czerpać z pochwał niemieckojęzycznych klientów i współpracowników.

Nastawienie na osiągnięcie celu na dwóch obszarach: Przygotowując dla Państwa kurs w firmie lub szkolenie, poprzez analizę potrzeb opracowuję cele oraz opieram nauczanie na użyteczności językowej. Prowadząc zajęcia pomagam w przyswojeniu umiejętności komunikacji z nastawieniem na osiągnięcie celu, oraz z użyciem rzeczywistych przykładów, a także podczas skoncentrowanym na języku Training on the Job.

Z nastawieniem na cel

Z nastawieniem na cel

Nastawienie na osiągnięcie celu na dwóch obszarach: Przygotowując dla Państwa kurs w firmie lub szkolenie, poprzez analizę potrzeb opracowuję cele oraz opieram nauczanie na użyteczności językowej. Prowadząc zajęcia pomagam w przyswojeniu umiejętności komunikacji z nastawieniem na osiągnięcie celu, oraz z użyciem rzeczywistych przykładów, a także podczas skoncentrowanym na języku Training on the Job.

Czy chcą się Państwo dowiedzieć, jak moja filozofia może pomóc w osiągnięciu Państwa celów?

Czekam na wiadomość.

Pin It on Pinterest

Share This